ฉบับเสียงบันทึก

คู่มือข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ (VIG) สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปรัฐ California ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2018 มีพร้อมในรูปแบบไฟล์เสียงที่สามารถดาวน์โหลดได้ สามารถฟังได้บนเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดลงเครื่องเล่น MP3 ของคุณได้

หากต้องการจะฟังส่วนใดส่วนหนึ่งเฉพาะของข้อมูล VIG ออนไลน์ สามารถเลือกได้จากตัวเลือกด้านล่างนี้

ร่างกฎหมาย

ถ้อยแถลงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียง

เลือกไฟล์จากรายการด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดฉบับเสียงบันทึกทั้งหมดของ VIG

กลับขึ้นไปข้างบน กลับขึ้นไปข้างบน